Aller au contenu
Le Web des Cheminots

Conductrice de train dans les pays de l'est ( pas su déterminer lequel!)


Rail cassé

Messages recommandés

ČD Cargo a.s.

První žena-strojvedoucí v ČD Cargo

K tomu, aby člověk učinil osudové rozhodnutí, často stačí jen velmi málo. V případě třiadvacetileté Andrey Matějíčkové to byla jízda v kabině elektrické lokomotivy. Nevadilo jí, že slovo strojvedoucí se donedávna používalo jen v mužském rodě. Kvůli splnění svého snu klidně přesídlila na druhý konec republiky.

„Je fakt, že jsem si jako malá holčička moc s panenkami nehrála a zajímala se spíš o techniku. Lákalo mě stát se strojvedoucí, poslední kapkou bylo, když jsem dostala možnost svézt se na lokomotivě,“

popisuje modrooká drobná slečna.

Pokud by vás zajímalo, o jaký typ hnacího vozidla se přesně jednalo, stačí, když požádáte Andreu, aby vám poodkryla své levé rameno. Na něm se skví v plné kráse vytetovaná lokomotiva

zvaná Eso nebo také Peršing. „Je to stroj 363.064, na kterém jsem tehdy jela a který se stal mou srdeční záležitostí,“ prozrazuje Andrea Matějíčková.

Pracovat jako strojvedoucí však bylo donedávna výsadní doménou mužů. Mladá žena, která se s tím nechtěla smířit, proto napsala dotaz na příslušné ministerstvo. Odpověď zněla, že jediným povoláním, které ženy nemohou vykonávat, je práce v dolech. Pevně rozhodnutá Andrea tak zkusila štěstí v několika Depech.

Následovalo stěhování na jih Čech, kde ji vzali pod svá křídla a pak kurz pro strojvedoucí. Poté strávila nějaký čas v dílnách, kde se učila zblízka poznávat jednotlivé lokomotivy, v jejím případě především ty elektrické. Pak následoval zácvik přímo na stanovišti strojvedoucího, a také seznání jednotlivých tratí. A letos v červenci už mohla začít jezdit v běžném provozu. Jako první žena u ČD Cargo.

Andrea Matějíčková vozí nákladní vlaky po všech elektrifikovaných tratích vedoucích z Českých Budějovic. Zajíždí s nimi do Plzně, Havlíčkova Brodu, Horního Dvořiště nebo také Prahy-Libně. Právě posledně jmenovaná trasa je její nejoblíbenější, i když ne kvůli samotné trati. „Líbí se mi, že do Prahy

jezdíme na mých oblíbených Esech. Škoda, že už u nás v Budějovicích nemáme žádná původní, která nahradily modernizované dvousystémové lokomotivy,“ trochu si posteskne mladá strojvůdkyně. Na strojích řady 363.0 totiž obdivuje nádherný zvuk, který vydávají při rozjezdu díky svým tyristorům.

Tak hodně štěstí…

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ČD Cargo Inc

Le conducteur première femme dans le lecteur de CD-Cargo

Pour garantir qu'une personne a pris une décision fatidique, souvent juste quelques-uns. Si třiadvacetileté Andrey Matějíčková c'était un tour dans les locomotives électriques cabine. Elle ne me dérange pas que le conducteur mot avait déjà été utilisé que dans le sexe masculin. En raison de l'accomplissement de son rêve tranquillement déménagé à l'autre bout de la République.

«Le fait que j'étais une petite fille n'a pas beaucoup joué avec des poupées et sont plus intéressés par la technologie. Me tentait de devenir pilote, la goutte d'eau était quand j'ai eu l'occasion de monter sur la locomotive »,

décrit la jeune fille aux yeux bleus peu.

Si vous vous demandez quel genre de traction c'était exactement, ils suffit de demander à Andrea de vous donner un peu découvrir son épaule gauche. Sur l'orner la beauté tatoué locomotive

ou aussi appelé Persing Ace. «C'est 363.064 machine sur laquelle je roulais et qui est devenue une question de mon cœur», dit Andrea Matějíčková.

Le travail de chauffeur, cependant, était jusqu'à récemment l'apanage des hommes. Une jeune femme qui ne voulait pas mettre en place avec elle, elle a écrit une requête au ministère concerné. La réponse a été que les seuls emplois que les femmes ne peuvent pas effectuer le travail dans les mines. Andrea tellement déterminé à tenter sa chance dans plusieurs dépôts.

Suivie par la migration vers le sud de la Bohême, où ils l'ont pris sous son aile et bien sûr pour les conducteurs. Après avoir passé quelque temps dans l'atelier, où il a appris à propos de chaque locomotive de près, dans son cas, en particulier ceux électrique. Puis a suivi la formation directement à un pilote, et aussi connu pour des pistes individuelles. Et cette année, en Juillet, elle pourrait commencer à rouler en fonctionnement normal. Comme la première femme à CD Cargo.

Andrea Matějíčková effectuer des trains de marchandises sur les lignes électrifiées, menant tous à partir de la Budejovice tchèque. Eux se rétracte à Pilsen, Brod, Dvořiště supérieur, ou Prague-Liben. Maintenant, la dernière voie est la plus populaire, sinon pour la piste elle-même. «J'aime ce que à Prague

nous allons à mes préférés aces. Dommage que déjà dans notre Budejovice nous n'avons pas d'origine, qui a remplacé les locomotives modernes fréquences radio double », se plaint un peu jeune strojvůdkyně. La gamme de machines est 363,0 admire son beau émis en commençant par son tyristorům.

Bonne chance ...

Traduction google. J'ai essayé avec Bing, c'était pire.

L'article se termine par "bonne chance" ... et en effet, bonne chance pour la lecture.

  • J'adore 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

"

Le travail de chauffeur, était jusqu'à récemment l'apanage des hommes."

Pour les trains peut être, pour les transports urbains alors qu'il y avait très peu de conductrices de métro ou de bus en France dans les années 1970, il y avait beaucoup de conductrices bus, trams, métros, dans les pays de l'Est.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.